پرچمداران

 1. NGame

  NGame

  توسعه دهنده


  • امتیاز: پسندیدن

   3

  • تعداد ارسال ها

   31مطالب محبوب

در حال نمایش بیشترین مطالب پسند شده در سه شنبه, 9 مرداد 1397 در همه بخش ها

 1. 4 پسند
  با سلام. امیدوارم تا اینجای آموزش سخت نبوده باشه . در این قسمت با Command آشنا میشیم . کامند ها همون ایونت ها هستن که به جای اینکه توی کد بیهایند (فایل xaml.cs) بنویسیم توی مدل ویو مینویسین . ابتدا یک کلاس با نام AppCommand در روت پروژه بسازید و این کد را داخل ان کپی کنید . using System; using System.Windows.Input; public class AppCommand : ICommand { #pragma warning disable CS0067 // The event 'AppCommand.CanExecuteChanged' is never used public event EventHandler CanExecuteChanged; #pragma warning restore CS0067 // The event 'AppCommand.CanExecuteChanged' is never used public static AppCommand GetInstance() { return new AppCommand() { CanExecuteFunc = obj => true }; } public Predicate<object> CanExecuteFunc { get; set; } public Action<object> ExecuteFunc { get; set; } public bool CanExecute(object parameter) { return CanExecuteFunc(parameter); } public void Execute(object parameter) { ExecuteFunc(parameter); } } برای استفاده از این کلاس در صفحه MainView یک باتن اضافه میکنیم . کد نهایی صفحه به صورت زیر خواهد بود: <Page.DataContext> <VM:MainViewVM/> </Page.DataContext> <Grid Background="{Binding ColorName}"> <Grid VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center"> <Grid.RowDefinitions> <RowDefinition Height="Auto"/> <RowDefinition Height="Auto"/> </Grid.RowDefinitions> <TextBox Grid.Row="0" Text="{Binding ColorName, Mode=TwoWay}" BorderThickness="2" VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center" Width="200"/> <Button Grid.Row="1" Content="About" Command="{Binding AboutCmd}" Margin="0,5" Width="120" HorizontalAlignment="Center"/> </Grid> </Grid> خب حالا توی ویو مدل باید کامند رو تعریف کنیم public AppCommand AboutCmd { get; set; } نکته خیلی مهم : تمام پراپرتی ها و کامند ها و.... ای که قراره از طریق زمل بتونیم بایندشون کنیم باید حتما و حتما به صورت property تعریف شده باشن یعنیpublic type PropertyName{get;set;} در غیر اینصورت بایندینگ انجام نمیشه مثلا اگه نوشته باشید public type pname; حالا کانستراکتور مربوط به ویو مدل خودمون رو میسازم و کد های زیر را داخلش مینویسیم : public MainViewVM() { AboutCmd = AppCommand.GetInstance(); AboutCmd.ExecuteFunc = ShowAbout; } بدون کوچک ترین شکی به خاطر اینکه هنوزShowAbout را تعریف نکردیم ازش ارور میگیره . پس ماوس رو روی ارورش ببرید و از پیشنهادات ویژوال استدیو گزینه اول یعنی Generate method 'MainViewVM.ShowAbout' را انتخاب کنید . حال تابعی به صورت زیر برای شما ایجاد میشود. private void ShowAbout(object obj) { throw new NotImplementedException(); } تابع را به صورت زیر تغییر میدهیم . private async void ShowAbout(object obj) { await new MessageDialog("I am learning MVVM").ShowAsync(); } حال برنامه را اجرا کنید . پس از اجرا روی کلید about کلیک کنید خواهید دید که پیام شما نمایش داده خواهد شد .
 2. 3 پسند
  با سلام. تا کنون با مفاهیمی همچون View , ViewModel , Model, Command و Binding و انواع آن آشنا شدیم . در این قسمت میخواهیم با Converter آشنا شویم . به عنوان مثال متغیر public bool IsBusy در ویو مدل را میخواهیم تبدیل به Visibility برای یک ProgressRing نماییم . به صورت مستقیم این کار ممکن نیست پس یا باید در ویو مدل متغیر دیگری با نوع Visibility در نظر بگیریم یا یک کانورتر بنویسیم و آنرا در زمل فراخوانی کنیم . در اینجا از هر دو روش استفاده خواهیم کرد. روش اول (تبدیل در داخل ویو مدل) : ابتدا متغیر IsBusy را به ویو مدل خود می افزائیم : private bool _isbusy; public bool IsBusy { get => _isbusy; set { _isbusy = value; PropertyChanged?.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs("IsBusy")); } } حالا یک متغیر از نوع Visibility نیازمندیم که آنرا نیز ایجاد میکنیم . private Visibility _loadindivis; public Visibility LoadingIndicatorVisibility { get => _loadindivis; set { _loadindivis = value; PropertyChanged?.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs("LoadingIndicatorVisibility")); } } حالا برای ایجاد ارتباط بین دو متغیر در بخش set متغیر IsBusy مقدار LoadingIndicatorVisibility را نیز ست میکنیم . public bool IsBusy { get => _isbusy; set { _isbusy = value; if (value) LoadingIndicatorVisibility = Visibility.Visible; else LoadingIndicatorVisibility = Visibility.Collapsed; PropertyChanged?.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs("IsBusy")); } } به این صورت حالا در هر جا که بخواهیم Visibility یک شیء را با تغییر IsBusy تغییر دهیم کافیست Visibility="{Binding LoadingIndicatorVisibility, Mode=OneWay}" را استفاده کنیم . اما در صورتیکه تعداد متغیر های نیازمند تبدیلمان زیاد شوند دائماً باید بر تعداد متغیر ها بیافزاییم در حالیکه به عنوان مثال همه آنها تعداد bool به Visibility هستند. در این موارد از یک Converter واحد برای همیشه استفاده خواهیم کرد. خوبی این روش هم علاوه بر سادگی این هست که در پروژه های آینده هم در صورت نیاز به این نوع کانورتر دیگر نیاز به نوشتن مجدد آن نخواهد بود هر چند که کار دشوار هم نیست ! روش دوم (استفاده از Converter یا مبدل در زمل): برای استفاده از این روش ابتدا متغیر های از نوع Visibility که پیش از این تعریف نمودیم را حذف میکنیم چون دیگر به آنها نیازی نداریم . سپس در روت پروژه یک پوشه جدید به نام Converters ایجاد میکنیم . در پوشه ایجاد شده یک کلاس جدید با نام BoolToVisibilityConverter ایجاد میکنیم و سپس آنرا از اینترفیس IValueConverter ارث بری میکنیم : class BoolToVisibilityConverter : IValueConverter { public object Convert(object value, Type targetType, object parameter, string language) { throw new NotImplementedException(); } public object ConvertBack(object value, Type targetType, object parameter, string language) { throw new NotImplementedException(); } } این کلاس حال دارای دو تابع Convert و ConvertBack میباشد که در اینجا ما فقط با تابع Convert سر و کار داریم . در تابع کانورت Value را دریافت میکنیم و سپس (در صورت نیاز با کمک Parameter و Language) تبدیلات را انجام میدهیم. در این آموزش فقط با value کار میکنیم و باید این مورد را در نظر داشته باشید که مقدار parameter و language قابل Bind نیستند (از نوع DependencyProperty نیستند) جهت اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع جستجو کنید . با توجه به نیازمان تابع کانورت را به صورت زیر تبدیل مینماییم : public object Convert(object value, Type targetType, object parameter, string language) { var val = System.Convert.ToBoolean(value); if (val) return Visibility.Visible; else return Visibility.Collapsed; } حال در زمل یک پراگرس رینگ جهت تست این مبدل اضافه میکنیم <Page.DataContext> <VM:MainViewVM/> </Page.DataContext> <Grid Background="{Binding ColorName}"> <Grid VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center"> <Grid.RowDefinitions> <RowDefinition Height="Auto"/> <RowDefinition Height="Auto"/> </Grid.RowDefinitions> <TextBox Grid.Row="0" Text="{Binding ColorName, Mode=TwoWay}" BorderThickness="2" VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center" Width="200"/> <Button Grid.Row="1" Content="About" Command="{Binding AboutCmd}" IsEnabled="{Binding AboutCmd.CanExecuteFunc, Mode=OneWay}" Margin="0,5" Width="120" HorizontalAlignment="Center"/> </Grid> <ProgressRing Visibility="{Binding IsBusy,Converter={StaticResource BoolToVisibilityConverter}, Mode=OneWay}" IsActive="True" Width="100" Height="100"/> </Grid> بدون شک در بخش Visibility="{Binding IsBusy,Converter={StaticResource BoolToVisibilityConverter}}" به ارور بر میخوریم به این دلیل که ریسورس این کانورتر را به زمل اضافه نکرده ایم. پس در ریسورس های صفحه این مورد را اضافه میکنیم : <Page.Resources> <Converter:BoolToVisibilityConverter x:Key="BoolToVisibilityConverter"/> </Page.Resources> حال در ویومدل جهت دیدن تغییرات این تغییرات را اعمال میکنیم . public MainViewVM() { AboutCmd = AppCommand.GetInstance(); AboutCmd.ExecuteFunc = ShowAbout; IsBusy = false; } حال در کلیک کلید About این تغییرات را اعمال کنید . private async void ShowAbout(object obj) { //await new MessageDialog("I am learning MVVM").ShowAsync(); IsBusy = true; await Task.Delay(5000); IsBusy = false; } حال با اجرای برنامه و زدن کلید about قادر به مشاهده پراگرس رینگ برای مدت 5 ثانیه خواهید بود.
 3. 3 پسند
  توی این قسمت باید ویومدلمون رو تکمیل کنیم و ویو رو بسازیم . خب ابتدا توی ویو مدل این پراپرتی ها رو ایجاد میکنیم : class MainViewVM : INotifyPropertyChanged { private string _colorname; public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; public string ColorName { get => _colorname; set { _colorname = value; PropertyChanged?.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs("ColorName")); } } } توی ویژوال استدیو 2015 به قبل اگه استفاده میکنید دستور get رو به این حالت تغییر بدید : get { return _colorname; } تا ارور برطرف بشه . در اینجا یک پراپرتی پابلیک جهت ارتباط با View و یک پراپرتی پرایوت جهت نگه داری مقادیر ورودی و خروجی این پراپرتی ایجاد کرده ایم . به این شکل که هر وقت بخواهیم مقدار ColorName رو بخوانیم ابتدا مقدار _colorname را دریافت میکنیم و سپس مقدار را بر میگردانیم و هنگام مقدار دهی ابتدا مقدار ورودی را در متغیر پرایوت ذخیره میکنیم و سپس ایونت PropertyChanged را فراخوانی میکنیم و در ورودی تابع نام متغیری که مقدارش تغییر کرده را وارد مینماییم . جهت اصولی تر شدن کار هم پیش از اینکه مقدار رو تغییر بدید و ایونت را فراخونی کنید میتونید اول چک کنید که مقدار value با مقدار _colorname متفاوت هست یا خیر و در صورت متفاوت بودن مقادیر تغییرات را ست کنید . خب ویو مدل ما تکمیل هست . حالا سراغ ویو میرویم . داخل ویو یک تکست باکس اضافه میکنیم . <TextBox Text="{Binding ColorName, Mode=TwoWay}" BorderThickness="2" VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center" Width="200"/> همانطور که مشاهده میکنید مقدار Text را با بایندینگ به ویو مدل و پراپرتی مورد نظرم مرتبط کردم اما Mode توی بایندینگ سه نوع مد داریم . One Time / One Way / Two Way حالت پیشفرض بایندینگ One Time هست. به این معنی که یک بار از پراپرتی مقدارش رو دریافت میکنه و دیگه تغییر نمیکنه . مثلاً اگه ColorName مقدار Red رو برگردونه همیشه مقدارش Red باقی میمونه (با اینکه مقدار Color Name توی ویو مدل تغییر میکنه توی ویو تغییر نمیکنه* حالت OneWay یعنی هر وقت توی ویو مدل مقدار تغییر کرد توی رابط کاربری تغییر کنه ولی مثلا من اگه دستی توی این تکست باکس چیزی بنویسم تغییر من باعث تغییر مقدار ColorName در ویو مدل نمیشه . حالت TwoWay دقیقاً همون حالت OneWay هست با این تفاوت که مثلا من اگه مقدار داخل تکست باکس رو تغییر بدم توی ویو مدل هم تغییر میکنه . (مثلاً از این طریق میتونید یک فرم ثبت نام ساده رو فقط با 3 یا 4 تا پراپرتی پابلک ساده بسازید . ) در اینجا من از حالت TwoWay استفاده کردم چون میخوام مقدار تغییر کنه . حالا به گرید اصلی صفحه بک گراند میدم . <Grid Background="{Binding ColorName}"> <TextBox Text="{Binding ColorName, Mode=TwoWay}" BorderThickness="2" VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center" Width="200"/> </Grid> خب برنامه ما به اتمام رسید . حالا به App.Xaml.Cs بروید و صفحه ابتدایی برنامه را تغییر دهید . در متد protected override void OnLaunched(LaunchActivatedEventArgs e) خط زیر را rootFrame.Navigate(typeof(MainPage), e.Arguments); به صورت زیر تغییر دهید : rootFrame.Navigate(typeof(MainView), e.Arguments); و حالا برنامه را اجرا کنید . پس از اجرای برنامه نام یک رنگ را به انگلیسی در تکست باکس وارد نمایید و محلی خارج از تکست باکس کلید کنید . رنگ پس زمینه برنامه به رنگ تایپ شده تغییر میکند . در صورتی که متن شما اسم یک رنگ نباشد رنگ پیش فرض ویندوز به پس زمینه اعمال میشود. تا به این قسمت فرا گرفتیم که چگونه یک ویو و ویو مدل را به هم ارتباط دهیم . تفاوت انواع بایندینگ را متوجه شدیم و با مفهوم INotifyPropertyChanged آشنا شدیم . در قسمت های بعدی قدری با موارد حرفه ای تر سر و کار خواهیم داشت سورس کد برنامه
این صفحه از پرچمداران بر اساس منطقه زمانی تهران/GMT+04:30 می باشد