عمومی

تالار

 1. اطلاعیه

  در این قسمت اطلاعیه های انجمن قرار می گیرد.

  13
  ارسال
 2. اخبار

  اخبارهای تیم، سایت، انجمن و مایکروسافت در این بخش قرار میگیرند

  39
  ارسال
 3. پیشنهادها و انتقادات

  اگر پیشنهادی در رابطه با تیم یا انجمن دارید، در این بخش مطرح کنید

  49
  ارسال
 4. درخواست آموزش

  اگر کمبود آموزشی را در انجمن احساس میکنید در این بخش آنرا مطرح کنید

  182
  ارسال
 5. مشکلات و مسائل انجمن

  اگر مشکلی با انجمن دارید یا ویژگی کم دارد در این بخش با ما در میان بگذارید

  12
  ارسال
 6. متفرقه

  مسائل مختلف و متفرقه انجمن که در دسته های قبلی نمیگنجد در این دسته قرار میگیرد

  51
  ارسال